Infants Bambi
la nostra escola

LLAR D'INFANTS BAMBI

La llar d’infants Bambi és una escola bressol privada situada a la població de Blanes i donada d’alta al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi 17006435.